Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Locul unde evoluezi te dezvolți
Învățământ liceal superior (XI-XII)
- Profil Filologie
- Profil Științe sociale
- Profil Științe ale naturii
- Profil Matematică – Informatică
Învățământ liceal inferior (IX-X)
- Profil Filologie
- Profil Științe sociale
- Profil Științe ale naturii
- Profil Matematică – Informatică
Învățământ gimnazial
Învățământ primar

”Educația de astăzi își asumă responsabilitatea pentru performanța de mâine.”

2 laboratoare IT
2 laboratoare chimie/fizică
39 săli de clasă
1 sală de sport
1 sală proiect ROSE
1 sală Multimedia/sală Metodic
1 teren de sport
săli de joacă pentru clasele primare
bibliotecă școlară
cantină școlară

Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Școala noastră urmărește creșterea nivelului de competitivitate al elevilor, afirmarea unității școlare sub toate aspectele, la nivel municipal, județean și național și dezvoltarea relațiilor de parteneriat, ca atare resursele noastre reflectă aceste deziderate.

Misiunea noastră

Urmărim creșterea procentului de reușită la examenele naționale, a numărului de absolvenți angajați în specialitate și a celor ce urmează instituții de învățământ superior.

Procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 60 cadre didactice, majoritatea fiind titulara și cu grad didactic I.