Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Admitere liceu clasa a IX-a

Detalii / Noutăți

  1. cererea de înscriere
  2. cartea de identitate a elevului
  3. certificatul de naştere
  4. copii de pe actele de identitate ale părinților; 
  5. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  6. foaia matricolă pentru clasele V – VIII