Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Clasa pregătitoare 2024-2025

                           

1. Descrierea unităţii de învăţământ

2. Circumscripţia şcolară

3. Metodologia de înscriere a copiilor în învătământul primar pentru anul școlar 2024-2025

4. Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025

5. Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare în anul școlar 2024-2025

– 2 clase – 44 elevi

6. Criterii de departajare în cazul înscrierii copiilor din altă circumscripție școlară

a. criterii generale
b. criterii specifice

7. Informaţii pentru părinţi

    Legislație recomandată: Legea 1/2011, OME nr. 4019/15.03.2024

   a. programul de completare si validare a cererilor-tip

Etapa I – 11.04.2024-14.05.2024

Etapa II – 31.05.2024-07.06.2024

Luni – Joi : 09.00-16.00
Vineri : 09.00-15.00

   b. precizări CJRAE privind înscrierea în învățământul primar
   c. acte necesare înscrierii:

  • copie certificat naștere copil
  • copie carte de identitate părinți, hotărârea de divorț/document reprezentant legal(dacă este cazul)
  • recomandarea evaluării dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani după data de 01.09.2024(de la unitatea de învățământ preșcolar unde sunt înscriși copiii)

8. TelVerde judeţean 

9. Galerie foto

10. Lista copiilor admiși

11. Locuri rămase libere după prima etapă