Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Comisia pentru
Evaluare şi Asigurare a Calităţii
(CEAC)

Membrii comisiei, an școlar 2022-2023 :

Prof. Amariei Iulia Nicoleta – responsabil gestionare date

Prof. înv. primar Dumitru Cornelia – cadru didactic

Prof. Cristea Mihaela – cadru didactic

Prof. Drăgan Aurelia – reprezentant sindicat

Prof. Ciupercă Silviana – reprezentant Consiliul Local

Mihai Raluca – reprezentan elevi

Stan Liliana – reprezentant părinți