Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Despre noi

Misiune, Viziune

Misiunea școlii

Școala noastră urmărește creșterea nivelului de competitivitate al elevilor, afirmarea unității școlare sub toate aspectele, la nivel municipal, județean și național, dezvoltarea relațiilor de parteneriat.

Urmărim creșterea procentului de reușită la examenele naționale, a numărului de absolvenți angajați în specialitate și a celor ce urmează instituții de învățământ superior.

Viziunea școlii

”Educația de astăzi își asumă responsabilitatea pentru performanța de mâine.”

Istoric

Repere istorice

Şcoala a parcurs, în anii săi de existenţă, drumul unui lăcaş de învăţare şi educare, fiind cunoscută ca unitate etalon în pregătirea tinerilor.

1969 – Înfiinţarea Şcolii sub titulatura „Grup Şcolar de Construcţii”
1978 – Liceul Industrial nr. 8 şi Şcoala Profesională nr. 11
1991 – Grupul Şcolar Industrial de Construcţii
1992 – Grupul Şcolar „Gheorghe Asachi” cu înfiinţarea învăţământului primar, gimnazial şi a învăţământului liceal în teoretic.
2012 – Liceul Teoretic „Mircea Eliade”

Profilul actual al școlii 2023-2024

Primar: 10 clase – 216 elevi
Gimnaziu: 9 clase – 204 elevi
Liceal filiera teoretică: 22 clase – 609 elevi

Conducerea liceului

DIRECTOR

prof. Gabriela Mioara BASTON

Program audiențe
DIRECTOR ADJUNCT

prof. Daniela Cristina MACSIM

Program audiențe
CONSILIER EDUCATIV

prof. Florina GRIGORE

Program audiențe

Organigrama unității școlare

Orarul an școlar 2023-2024

  • Orar (modificat din 12.02.2024)- aici

Resurse umane

Procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 60 cadre didactice, distribuite după statut, astfel:
– 53 profesori titulari;
– 4 profesori suplinitori calificați;
– 3 profesori asociaţi.

Distribuția personalului după gradele didactice obţinute, se prezintă astfel:
– 41 cadre didactice cu gradul I;
– 12 cadre didactice cu gradul II;
– 5 cadre didactice cu definitivat;

Distribuția elevilor pe niveluri de școlarizare, în anul școlar 2023-2024 este urmǎtoarea:
– Nivel primar – 216 elevi
– Nivel gimnazial – 204 elevi
– Nivel liceal inferior(IX-X) – 324 elevi
– Nivel liceal superior(XI-XII) – 285 elevi

Resurse materiale

– nr. săli de clasă – 41
– nr. laboratoare IT – 2
– nr. laboratoare chimie/fizică – 2
– sală proiect ROSE
– sală Multimedia/sală Metodic
– sală de sport/teren de sport
– săli de joacă pentru clasele primare – 8
– bibliotecă școlară
– cantină școlară

Imagini liceu

Despre noi