Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

ROSE – Proiectul privind Învățământul Secundar

Spune-le prietenilor tăi:

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE”
Titlul subproiectului: EDUCAȚIA E ȘANSA TA
Acord de grant nr. 711/SGL/RII/02.10.2018

TITLUL PROIECTULUI: ”EDUCAȚIA E ȘANSA TA”
CATEGORIE GRANT: MIC
VALOAREA TOTALĂ A FINANȚĂRII SOLICITATE: 315.903 lei
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
AMELIORAREA ȘI DIVERSIFICAREA METODELOR DIDACTICE UTILIZATE DE CĂTRE PROFESORI PRINTR-O OFERTĂ VARIATĂ DE ACTIVITĂȚI CURRICULARE ȘI EXTRACURRICULARE, PENTRU MOTIVAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA FINALIZĂRII CICLULUI LICEAL SUPERIOR ÎN UNITATEA NOASTRĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ȚINTA STRATEGICĂ:
S2: AMELIORAREA PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE PRIN UTILIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR LA BACALAUREAT
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
OS1: MOTIVAREA CELOR 170 DE ELEVI DIN GRUPUL ȚINTĂ PENTRU A PARTICIPA LA ACTIVITĂȚI REMEDIALE PRIN OFERIREA UNEI MESE CALDE, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII RATEI DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT CU 2%, LA SFÂRȘITUL CELOR PATRU ANI DE PROIECT
OS2: MOTIVAREA PENTRU REUȘITĂ ȘCOLARĂ A UNUI NUMĂR DE 80 DE ELEVI DIN GRUPUL ȚINTĂ PRIN PARTICIPAREA LOR LA ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ÎN VEDEREA CREȘTERII STIMEI DE SINE ȘI A ÎNCREDERII ÎN FORȚELE PROPRII, PENTRU CREȘTEREA RATEI DE ABSOLVIRE A CLASELOR TERMINALE CU 2% LA SFÂRȘITUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
OS3: VALORIZAREA ELEVILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ PRIN PARTICIPAREA LOR LA ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE, PENTRU SCĂDEREA CU 1% A RATEI DE ABANDON ȘCOLAR

Invitații de participare

Achiziție teste standardizate (actualizat 08.11.2018, ora 14.15)
invitație
anexa format word

Achiziție mobilier școlar (actualizat 26.11.2018, ora 14,30)
invitație
anexa format word
anunt atribuire

Achiziție servicii redactare, tiparire si multiplicare revistă școlară (actualizat 15.03.2019, ora 15.00)
invitație
anexa format word

Achiziție servicii redactare, tiparire si multiplicare revistă școlară (actualizat 26.03.2019, ora 15.00)
invitație 2
anexa format word

Achiziție servicii de consultanță pentru consiliere elevi și părinți (actualizat 01.04.2019, ora 15.00)
invitație
anexă termeni de referință

Achiziție servicii de transport excursie de documentare (actualizat 20.03.2023, ora 13.00)
invitație
anexă termeni de referință

anunț atribuire

Achiziție multifuncțională laser color A3(14.06.2023)
invitație
anexă termeni de referință

anunț atribuire