Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Transparență decizională

GDPR – Protecția datelor cu caracter personal

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR).

Documente:
Notă de informare
– Declarație consimțământ GDPR

Informații publice

Pentru a solicita Liceului Teoretic „Mircea Eliade” informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infomațiile de interes public, vă rugăm să descărcați formularul-tip pentru solicitarea de informație publică și să-l trimiteți completat la adresa: Bulevardul Milcov nr. 13, Galați, sau prin e-mail la adresa: ltmeliade@yahoo.com

Persoană de contact: Constantin Tatiana

Documente:
1. Formular – tip cerere de informaţii de interes public
2. Reclamaţie administrativă
3. Raport de aplicare a legii nr. 544/2001 pe anul 2017

BULETIN INFORMATIV ANUAL

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

Legea educației naționale
Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
– Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ
– Regulamentul intern al unității de învățământ
Cod de etică al personalului

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
6. Programele și strategiile proprii;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
8. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Stat de funcții

Stat de funcții – septembrie 2017                                  Stat de funcții – 01.09.2022
Stat de funcții – martie 2018                                           Stat de funcții – 31.03.2023
Stat de functii – septembrie 2018                                  Stat de funcții – 01.09.2023
Stat de functii – 31.03.2019                                               Stat de funcții – 01.01.2024
Stat de functii – 01.09.2019                                               Stat de funcții – 01.06.2024
Stat de funcții – 01.09.2020   
Stat de funcții – 01.09.2021