Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Utile

Burse școlare

BURSE SOCIALE/BURSE DE MERIT/BURSE DE EXCELENȚĂ

Baza legală  pentru acordarea burselor școlare

Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor nr. 6238/08.09.2023

Alocații elevi peste 18 ani

Acte necesare pentru obținerea alocației de stat, după împlinirea vârstei de 18 ani:
– cererea tip – aici
– copie carte de identitate a elevului
– extras cont bancă (pe numele elevului, nu al unuia dintre părinți). Dacă nu se dorește primirea alocației prin cont bancar, se bifează opțiunea din cerere ”la domiciliu, prin mandat poștal”
Toate documentele menționate mai sus se depun fizic, între 10-20 ale lunii curente, la pauza mare – 10:50-11:10 (luna în care împlinește elevul 18 ani), în corpul C, etajul 1, adm. rețea.

acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare
pentru anul 2024
- euro 200

Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei

– legislație – aici
– cerere tip – aici