Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Activități școlare/educative

Programul ȘCOALA ALTFEL

Programul SĂPTĂMÂNA VERDE

Planificarea orelor de dirigenție pe clase

– vezi document aici