Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Galați

Documente utile

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de evaluare  și asigurare a  calității – aici
Strategia CEAC(2022-2026) – aici
Proceduri operaționale 2022-2023-2024